2 packages returned for Tags:"FMK"

Package type
Sort by
Options
  • 16,666 total downloads
  • last updated 4/13/2021
  • Latest version: 1.0.6
  • FMK dosistiltekst
Dosis-til-tekst-wrapper er en komponent der, givet en doseringsstruktur, kan generere hhv. korte- lange doseringstekster. Desuden kan der genereres xml-doseringsforslag samt beregnes doseringstyper. Komponenten er en del af Sundhedsdatastyrelsens Fælles Medicinkort projekt.